Politica de confidențialitate a site-ului alessiaraiciu.ro (GDPR)

1. Informatii privind Operatorul de date cu caracter personal

Pentru Asociația Alessia-Maria Raiciu, confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal prezinta o importanta deosebita. In acest scop am elaborat prezentul angajament de respectare a confidentialitatii datelor dumneavoastra prin care va explicam ce categorii de date cu caracter personal colectam, precum si modul in care sunt utilizate respectivele date si scopul in care acestea sunt supuse unor operatiuni de prelucrare.

Conform Legii nr. 677/2001 și Directivei Europene (EU) 2016/679 (GDPR), beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să trimiteți un e-mail către contact [@] alessiaraiciu.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiției. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, in momentul in care navigati pe platforma online alessiaraiciu.ro, este ASOCIATIA ALESSIA-MARIA RAICIU (denumita in continuare ”ASOCIATIA”), cu sediul social in Str. Mărului, nr. 79, sector 3, București, cod de identificare fiscala 47176390 si inregistrata in Registrul Asociațiilor si Fundatiilor la nr. 118/14.11.2022.

Pentru orice intrebari/nelamuriri cu privire la protectia datelor cu caracter personal, ne puteti transmite o cerere la adresa postala Str. Mărului, nr. 79, sector 3, București sau la adresa de corespondenta electronica contact@alessiaraiciu.ro, cu titlul “Protectia datelor personale” sau “GDPR”.

2. Definitii

Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

In sensul prezentei Politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, resedinta/ domiciliu.

Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

In sensul acestei Politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii dumneavoastra pe website-ul alessiaraiciu.ro sau completarii formularelor disponibile pe site.
„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul este ASOCIATIA ALESSIA-MARIA RAICIU.
„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii. In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul site-ului alessiaraiciu.ro.
Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
“Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatoruului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

3. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

Navigarea pe site-ul alessiaraiciu.ro implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:

 • datele personale pe care le dezvaluiti Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului/emailului de contact), acestea fiind colectate individual;
 • datele pe care dumneavoastra le furnizati in mod involuntar, prin navigarea pe website-ul nostru

ASOCIATIA colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal: nume si prenume (pentru identificare), numar de telefon (pentru comunicare), adresa de e-mail (pentru comunicare), si orice alte categorii de date cu caracter personal pe care utilizatorul le poate pune la dispozitia noastra prin intermediul formularelor/emailului de contact.

Putem colecta involuntar si alte date personale care va apartin, si anume adresa IP sau date care sunt in legatura cu cautarile efectuate pe site-ul nostru. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor si nu vor fi prelucrate altfel decat in conditiile inserate in Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookies.

In anumite situatii, strict reglementate de lege, Operatorul isi rezerva dreptul de a va solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi comunicate de ASOCIATIE, in conditiile legii, in vederea prelucrarii, unor Persoane imputernicite de operator, instantelor judecatoresti sau autoritatilor competente, la solicitarea acestora si/sau in scopul furnizarii serviciilor ASOCIATIEI.

4. Scopul si temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul art. 6 din Regulamentul (UE)nr.679/2016, astfel:

 • prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in concret, in scopul asigurarii accesului persoanei vizate la serviciile ASOCIATIEI, prin completarea formularelor disponibile pe site;
 • prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natura referitoare la continutul site-ului alessiaraiciu.ro si pentru indeplinirea obiectului de activitate al Operatorului.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • imbunatatirea site-ului si serviciilor furnizate prin intermediul acestuia;
 • determinarea utilitatii/popularitatii continutului web prezentat pe site;
 • trimiterea de notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
 • onorarea cererilor si solutionarea sesizarilor primite din partea utilizatorilor;
 • facilitarea accesului utilizatorilor la serviciile noastre;
 • comunicarea informatiilor de interes pentru utilizatorii site-ului;
 • protejarea drepturilor noastre legitime.

Vom putea efectua inregistrari anonime pe baza informatiilor pe care le furnizati, prin excluderea datelor de natura a conduce la identificarea dumneavoastra. Inregistrarile anonime au drept scop analiza solicitarilor, care va genera o imbunatatire a serviciilor noastre si a navigarii pe site.

5. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul website-ului alessiaraiciu.ro sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila, raportat la scopul prelucrarii, astfel incat sa nu se depaseasca perioada necesara prelucrarii lor si, in niciun caz, mai mult de 3 ani de la momentul colectarii acestora.

6. Transferul de date cu caracter personal

ASOCIATIA se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publice, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este cerut/a de catre autoritatile abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

Este posibil ca datele dumneavoastra sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website etc.

Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile dumneavoastra in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.

In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

7. Link-uri, hyperlink-uri, site-uri terte

Site-ul alessiaraiciu.ro poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii. In cazul conectarii la un site web tert, Politica de confidentialitate a ASOCIATIEI nu va fi aplicabila si in cazul navigarii dumneavoastra pe acel site.

8. Drepturile persoanelor vizate

Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu Operatorul de date cu caracter personal:

Dreptul de acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se refera la dreptul persoanei vizate de a obtine de la operator corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa contact@alessiaraiciu.ro.
Dreptul la stergerea datelor inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine, din partea operatorului stergerea datele cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
Dreptul la restrictionarea prelucrării. Persoana vizata are dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
a) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau
d) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale care o privesc atunci cand prelucrarea este efectuata pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de ASOCIATIE.
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afectează in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si ASOCIATIE, este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern aplicabil ASOCIATIEI, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor vizate; sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare.

Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus, precum și pentru informații suplimentare, persoana vizata se poate adresa ASOCIATIEI, prin transmiterea unei cereri prin e-mail la contact@alessiaraiciu.ro sau prin posta, la adresa societatii ASOCIATIA ALESSIA-MARIA RAICIU, Str. Mărului, nr. 79, sector 3, București.

De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (Bucuresti, Bd. G-ral. Gheorghe Magheru 28- 30, Sector 1) si dreptul de a se adresa justitiei.

9. Dispozitii finale

Daca vom aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, vom publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colectam si modul in care le utilizam.

Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookies, prezenta pe website-ul alessiaraiciu.ro.