Cum poți ajuta ca persoană juridică?

Persoană juridică
plătitoare de impozit pe profit

Cheltuielile cu sponsorizarea se scad din IMPOZITUL PE PROFIT, în limita a 20% din acesta, dar nu mai mult de 7,5‰ (la mie) din cifra de afaceri. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către Bugetul de Stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Sponsorizările se pot deduce trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie) sau anual (sponsorizările efectuate în cursul unui an fiscal vor fi deduse, în limitele legale, din impozitul de plată la 25 ianuarie al anului următor).

Persoană juridică
plătitoare de impozit pe venit

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (4^1), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective. Diferența de 80% din impozitul datorat se va vira către bugetul de stat, la termenele prevăzute de codul fiscal. Pentru impozitul pe venit, sponsorizările se pot deduce doar trimestrial (de exemplu, sponsorizările efectuate până la 30 martie pot fi deduse, în limitele precizate mai sus, din impozitul de plată la 25 aprilie).

Important pentru 2022

Conform Ordinului 1679 / 2022, începând cu acest an, sponsorizările deductibile din impozitul pe profit pot fi făcute chiar și după depunerea bilanțului, într-un interval maxim de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit, respectiv de venit, după caz.

Astfel, dacă ați făcut sponsorizări deductibile în anul 2021, dar nu ați atins plafonul maxim stabilit de lege (maximum 20% din impozitul pe profit, dar nu mai mult de 0,75% din cifra de afaceri), aveți posibilitatea de a depune, până la 25 decembrie 2022, la ANAF declarația 177, prin care solicitați ca diferența de sponsorizare până la plafonul maxim, rămasă nealocată, să fie redirecționată către proiectele noastre.

Aceeași declarație poate fi depusă și de companiile care nu au făcut deloc sponsorizări deductibile din impozitul (pe venit sau profit) aferent anului 2021.

Procedeul este simplu, se semnează un contract de sponsorizare între companie și asociație, precizându-se suma exactă, așa cum reiese din calculele contabile, se completează declarația 177 pentru aceeași sumă și se depune la ANAF. Din acel moment ANAF are la dispoziție 45 de zile pentru a procesa și vira suma către noi.